Historia klasztoru i prac remontowych

Fundatorem zagórskiego karmelu był Jan Franciszek Stadnicki wojewoda wołyński. Prace przy budowie klasztoru trwały 30 lat, kamień węgielny położono 7 sierpnia 1700 r., w 1714 r. wprowadzili się pierwsi zakonnicy, budowę murów i baszt obronnych ukończono w 1730 r.

Przeczytaj więcej