150 – LECIE KOLEI W REGIONIE BIESZCZADZKIM – fotorelacja z uroczystych obchodów tytułowego jubileuszu związanego z historią Pierwszej Węgiersko – Galicyjskiej Kolei Żelaznej.


W Centrum Kultury Foresterium odbyła się inauguracyjna konferencja panelowa na temat roli kolei dla bezpieczeństwa rozwoju integracji Europy.

https://rzeszow.tvp.pl/60294743/150-lat-kolei-w-bieszczadach-trzydniowe-obchody-w-zagorzu

I panel dyskusyjny pn. „Kolej jako strategiczny element bezpieczeństwa narodowego na wschodniej flance NATO oraz granicy Unii Europejskiej” (Moderator: dr Jakub Majewski – Prezes Zarządu Fundacji ProKolej, Paneliści: dr inż. Józef Hałyk – Komendant Główny Straży Ochrony Kolei, Łukasz Kudlicki – Dyrektor Gabinetu Ministra Obrony Narodowej, dr Jarosław Sieczka – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej)

II panel dyskusyjny pn. „Kolej jako transportowa oś budowy Europy Karpat oraz Trójmorza” (Moderator: Rusłana Krzemińska – ekspert ds. Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Przedstawiciel Gabinetu Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Paneliści: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kosma Złotowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP PLK S.A., Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP.

I panel dyskusyjny pn. „Kolej jako strategiczny element bezpieczeństwa narodowego na wschodniej flance NATO oraz granicy Unii Europejskiej” (Moderator: dr Jakub Majewski – Prezes Zarządu Fundacji ProKolej, Paneliści: dr inż. Józef Hałyk – Komendant Główny Straży Ochrony Kolei, Łukasz Kudlicki – Dyrektor Gabinetu Ministra Obrony Narodowej, dr Jarosław Sieczka – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej).

III panel dyskusyjny pn. „Kolej na Europę – transport kolejowy jako płaszczyzna rozwoju turystyki i integracji krajów Europy Środkowej i Południowej od Adriatyku i Bałkanów do Bałtyku” (Moderator:  Dawid Lasek, Paneliści: Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andor Deli – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Ladislav Ilcic – Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Dominik Borek – Dyrektor Departamentu Turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ing. Tomáš Ondrčka – Dyrektor Generalny Ministerstwo Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej).

IV panel dyskusyjny pn. „Wojna Rosji z Ukrainą i jej wpływ na układ geopolityczny w Europie i Azji”  (Moderatorzy:  Rusłana Krzemińska – Panelista: prof. dr hab. Jacek Czaputowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Minister Spraw Zagranicznych w latach 2018 – 2020).