Kontakt


Klasztor Karmelitów Bosych w Zagórzu
Centrum Kultury Foresterium
ul. Klasztorna 32
38-540 Zagórz

Recepcja tel. 13 306 73 00
Restauracja tel. 13 306 73 01
e-mail: rezerwacje@zagorz.pl