Konwent Wojtów i Burmistrzów 2023


8 marca br w Centrum Kultury Foresterium odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów zorganizowany przez Starosta Sanocki Stanisław Chęć.

W spotkaniu uczestniczyło liczne grono wójtów i burmistrzów z #powiatsanocki, a nawet leskiego i bieszczadzkiego, członkowie Zarządu Powiatu Sanockiego: Damian Biskup i Andrzej Chrobak, Grzegorz Oleniacz, komendant PSP w Sanoku, pracownicy Starostwa Powiatowego w Sanoku: Katarzyna Jakubowicz – naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru, Sebastian Koń z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Ewelina Rajchel z Wydziału Promocji i Kultury oraz pracownicy innych samorządów.

Po przywitaniu gości przez starostę Stanisława Chęcia, informacje na temat możliwości przystąpienia przez gminy do scalenia gruntów w ramach dofinansowania unijnego przekazali Krzysztof Popek – dyrektor Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie oraz Przemysław Leń – kierownik Działu Promocji Prac Geodezyjnych i Wdrażania Nowych Technologii w Podkarpackim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

Następnie samorządowcy omówili możliwości włączenia się gmin w organizację Diecezjalnych Dni Młodzieży, które odbędą się w dniach 14-16 kwietnia br. w Sanoku.

Ważnym punktem spotkania było przedstawienie założeń Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina przez Alicję Wosik-Majewską – kierownik Biura Programu Współpracy Transgranicznej w Rzeszowie.

Na koniec starosta Stanisław Chęć, Ernest Nowak – burmistrz Miasto i Gmina Zagórz, Marek Bańkowski – wójt Gmina Bukowsko oraz Damian Biskup – członek Zarządu Powiatu Sanockiego wręczyli kwiaty wszystkim kobietom obecnym na konwencie z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Kobiet.