Młodzi adepci sztuki w CK Foresterium


Konkurs rozstrzygnięty 🙂

Miło nam poinformować, że Komisja konkursowa w składzie: Pani Edyta Putyra, Pani Elżbieta Rudy, Pani Iwona Toczek, Pan Radosław Kaźmierczak, Pan Mirosław Kaźmierczak oraz Pan Witold Wasylczyszyn w dniu 17 października 2022 r. dokonała ocen 162 prac złożonych w ramach konkursu fotograficzno-artystycznego będącego częścią realizacji projektu pn. „Natura bez granic –zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromyl (Ukraina) i Zagórz (Polska)” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  zamieszkujących gminę Zagórz w następujących kategoriach wiekowych:

  1. Szkoły Podstawowe klasy od 1 do 3,
  2. Szkoły Podstawowe klasy od 4 do 8,
  3. Szkoły Ponadpodstawowe  do 20 r.ż.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa naturalnego Gminy Zagórz – naturalnego bogactwa rzeki Osławy i jej otoczenia (Natura 2000). Tematem konkursu było przedstawienie bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego Rzeki Osławy oraz jej okolic. 

Oprócz nagród rzeczowych przewidzianych w konkursie wszyscy Laureaci wezmą udział w 6-godzinnych warsztatach fotograficznych w plenerze prowadzonych przez Pana Radosława Kaźmierczaka.

Zwycięskie prace artystyczne i fotograficzne będą opublikowane w trójjęzycznych (polski, ukraiński, angielski) kalendarzach na lata 2023 i 2024 i albumach oraz będą prezentowane na wystawie zorganizowanej w Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu.