Spotkanie z przedstawicielami środowisk przewodnickich


W Centrum Kultury FORESTERIUM odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowisk przewodnickich z SPT Karpaty i z Oddziału PTTK w Sanoku.