Trwa wystawa Zbigniewa Osenkowsiego w Foresterium – serdecznie zapraszamy !!!


” Za każdym razem, że już więcej nie,

Bo i po co ? Komu? Chyb sobie

siedzącemu jakby wewnątrz sztychu ,

w barokowej ruinie zagórskiego karmelu

sklepionej niebem nawy, z girlandami samosiejek na gzymsach, w wykuszach (…)”

Janusz Szuber

 

 

Wystawa trwa… Zapraszamy !!! 🙂