Wystawa Zbigniewa Osenkowskiego w Foresterium


” Za kazdym razem, że już więcej nie,

Bo i po co? Komu? Chyba sobie

siedzącemu jakby wewnątrz sztychu,

w barokowej ruinie zagórskiego karmelu

Sklepionej niebem nawy, z girklandami

samosiejek na gzymsach, w wykuszach (…)”

Janusz Szuber