Z promocją do Zamościa. Wydarzenie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina pod nazwą: „Poznajemy się w Zamościu”


https://roztocze.net/pl/19_wiadomosci-z-regionu/589_zamosc/350481_poznajmy-sie-w-zamosciu-piknik-rodzinny-z-atrakcjami-relacja-.html

23 lipca 2022 zostaliśmy zaproszeni do Zamościa na rodzinny piknik – wydarzenie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina pod nazwą: „Poznajemy się w Zamościu”. Spotkanie to było efektem projektów realizowanych w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej. W przypadku Gminy Zagórz były to dwa mikroprojekty: „Dotknąć historii i kultury – historyczno-kulturalna mozaika polsko-ukraińskiego pogranicza” zadanie zrealizowane, główne wydarzenia miały miejsce w czerwcu (rekonstrukcja, prezentacja dań regionalnych itp.- Partner Wiodący – Gmina Zagórz Partner – Towarzystwo Lwa (UA)) oraz „Kultura w ogniu wykuwana” główne wydarzenie realizowane będzie w formie pikniku historycznego, realizację zaplanowano na czerwiec 2023 r. W trakcie realizacji jest również projekt infrastrukturalny „Natura bez granic – zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromyl (Ukraina) i Zagórz (Polska)”.

Zespół Ruin Klasztornych, wśród których zostały zlokalizowane wyżej wymienione projekty, cechuje wyjątkowy i niespotykany w innych klasztorach układ zabudowy łączący cechy architektury sakralnej oraz obronnej. Rzadkością były w Polsce klasztory warowne, a taką rolę pełnił właśnie klasztor zagórski. Zabytek jako obiekt historyczny stanowi niezwykły potencjał kulturowych i duchowych wartości oraz informacji o minionym otoczeniu. Jest tym samym bezcenny dla współczesnej edukacji jako podmiot
i przedmiot, bowiem posiada trudną do przecenienia wartość historyczną i kulturalną. Burzliwa historia Polski odcisnęła piętno na tych murach, które stały się świadkiem wielu niezwykłych wydarzeń w dziejach naszego narodu. Towarzyszące klasztorowi ważne wydarzenia historyczne, takie jak obrona klasztoru, będąca ostatnią bitwą Konfederacji Barskiej, czy zabór austriacki, wpływają na wagę dziedzictwa historycznego regionu, tworząc nieodłączną i pełnoprawną część czasów obecnych i przyszłych. Nowopowstałe Centrum Kultury Foresterium jest obiektem wyjątkowym, kluczowym dla rozwoju gminy, w którym w innowacyjny sposób przedstawiamy historię klasztoru oraz niezwykłą wielokulturowość naszego regionu. Z taką promocją tego wyjątkowego miejsca pojechaliśmy do Zamościa. Zainteresowanie uczestników pikniku przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.